Sy Roepstem

Author: Annie Deist

Die hier-en daar paar pennies wat hy afknyp, bêre hy suutjies in ‘n sakkie op die huis se dak. Maar, of dit ooit genoeg sal wees?…

Hy is en bly die vaal seun van Citrusdaal. Toe hy 11 jaar oud was, is sy pa oorlede. Eers by die meule gewerk, toe die wa-makery. Sy loon as oudste seun, saam met die was-en-strykgeld wat sy ma by die rykes verdien het, het hulle gesinnetjie net-net aan die gang gehou. Met die hulp van ‘n onderwyseres het hy standard 6 met onderskeiding geslaag. Verdere studiekanse was daar nie. Bykommend het van die diep hunkering in sy siel geweet nie…

Toe Karel nie kanssien vir die geleentheid nie, het hy dit aangegryp – NOOIT sonder wroeging omdat hy sy ma en susters in die steek laat nie en met die volle wete dat hy nie vir die taak kwalifisier nie.
“Met die twee weke taalstudie op Mkar, was Japie en Coenie saam in die klas. Hy het die geskrewe taalreëls beter bemeester en sy was die voorloper met die gesproke taal”.
“Dankie dat U vir my ‘n volmaakte weg uitwerk. Ek saal U volg. Kom my twyfel te hulp”.
Dit was toe Japie sy droom begin leef het en self sorg begin dra het om sy kennis te verbreed, dat sy menswees tot volle wasdom kon groei.

Met sy motorfiets ry hy van Nigerië tot op Citrusdal in Suid-Afrika, kom bou die beloofde huis vir sy ma, gaan tevrede terug, trou en voltooi die sirkel van menswees en dus so ook sy lewenstaak.